הצג:
תצוגה מלאה | מידע | כותרות בלבד

כנס שנתי עושה אדם דין לעצמו

כנס שדרות לחברה- חמלה במסגרת הדין

כנס שדרות לחברה- מושב משפט לעם

סרט נזקי תאונת דרכים לפי דין תורה- מבוסס על מקרה אמיתי

יום עיון למדריכי משפט לעם

הסכם עם השוק האפור

דינו וצדוק- שאלה בין חברים (ערוץ אורות)

דינו וצדוק- המטבע המקולל (ממ”ד)

דינו וצדוק- עושים שוק (ממ”ד)

ריבוי בתי דין (ראש יהודי- שופטים)

תמונות מצילום סרטוני בובות

חשש מסחורה גנובה- ערוץ אורות

השתלמות “תורה מציון” לשליחים היוצאים לתפוצות

כל נדרי (עולם קטן מטות)

חידה שבועית נושאת פרסים בשיתוף אתר ערוץ 7

משדרים מהשטח – עלון לחיילים

יושר במשא ומתן (גילוי דעת קרח)

סיור בבית הדין לקבוצת תושבים מהעיר מאפרת

משפט לעם במכללת ספיר

המזגן שאכזב

חוג כלכלה והלכה- מסחר הוגן

יום עיון- פקודת הראיות בחוק הפלילי לאור ההלכה

כלכלה והלכה – כמה מותר להרוויח

מפגש עורכי דין ודיינים – הרב צבי בן יעקב

פיטורין עקב המצב הבטחוני

תביעת נזיקין בעקבות תאונה

תביעת סוכה שנגנבה

אחריות בעל מוסך

אחריות על גניבת חפצים מישיבת שדרות

השאלת רכב עם משאבה שאינה תקינה