הצג:
תצוגה מלאה | מידע | כותרות בלבד

תשלום שכירות בזמן חירום

שאלה: משפחה ששהתה מחוץ לשדרות במשך שלושה שבועות עקב המצב הבטחוני, יש לציין שהיו עוד משפחות שעזבו את העיר, האם צריכה לשלם דמי שכירות רגילים?