הצג:
תצוגה מלאה | מידע | כותרות בלבד

מכונית שניתנה לבדיקה וניזוקה

בס”ד י”א אלול התשע”א 

בענין שבין
יוסף  – התובע 
לבין 
חיים  – הנתבע

עובדות מוסכמות:
יוסף בעל מכונית מסוג טויטה נתן את מכוניתו לחיים. בין הצדדים הוסכם שהרכב יהיה אצל חיים למשך סוף השבוע, מליל חמישי. במידה וחיים מעונין בקניית הרכב אינו צריך לשלם דמי שכירות עבור ימי השמוש, אך אם אינו מעונין לקנות את הרכב, יצטרך לשלם דמי שכירות עבור ימי השמוש ברכב. ביום שישי חיים השאיל את הרכב לאוהד ובנסיעה שנסע אוהד אירע קלקול ברכב.
כעת, חיים אינו מעונין לקנות את הרכב.

להמשיך לקרוא