הצג:
תצוגה מלאה | מידע | כותרות בלבד

מכונית שניתנה לבדיקה וניזוקה

בס”ד י”א אלול התשע”א  בענין שבין יוסף  – התובע  לבין  חיים  – הנתבע עובדות מוסכמות: יוסף בעל מכונית מסוג טויטה נתן את מכוניתו לחיים. בין הצדדים הוסכם שהרכב יהיה אצל חיים למשך סוף השבוע, מליל חמישי. במידה וחיים מעונין בקניית הרכב … להמשיך לקרוא