הצג:
תצוגה מלאה | מידע | כותרות בלבד

שויא אנפשיה חתיכה דאיסורא

רש”י בכתובות (ט ע”א) הגדיר את דין שויא וזה לשונו: אדם נאמן על עצמו לאסור לו את המותר, על פיו. מחד, הביטוי “אדם נאמן” – לשון נאמנות הוא, ומנגד רש”י קורא לזה “דבר המותר”. לכאורה אם הוא נאמן, הרי התברר … להמשיך לקרוא