הצג:
תצוגה מלאה | מידע | כותרות בלבד

טופס ייפוי כוח- מה כוחו המשפטי?

מידת המעורבות של השופט במשפט

פיצויים על איחור בפירעון הלוואה

הלנת שכר (נוער)

האם ניתן לפרוע חוב לאחר ייאוש מפורש?

האם ניתן לגבות הלוואה ישנה?

מהי מצוות הלוואה?

האם ניתן להלוות ללא יכולת החזרה?

האם יש חובה לעמוד בדיבור?

החזרת תשלום ששולם למעון

נזק בשעת חרום

שבירת משקפיים בשוגג

שימוש במקרר ללא רשות

משכורת כפולה בזמן חופשת הלידה

מכירת דירה שהתעכבה

מזגן שמפריע לסוכה?

דירה בירושה

הזמנת סדנה ללא עמידה במספר האנשים

האם ניתן לחזור מפשרה?

ביטול הופעה של תזמורת

אחריות על נתינת עצה

רכב שטח לא נוסע

הפרת הסכם שכירות

הגורם לחבירו הפרת חוזה

הפסקת עבודה עקב עיכוב שכר

הלנת שכר

מחשב שנגנב מבנות שרות – מי משלם?

תשלום על תכנון גן אומנותי שבוטל

אי תשלום שכר על הסעות ואי הסכמה על הסכום שנקבע

מהי חובת המוכר לדווח על ליקויים של מוצר?