הצג:
תצוגה מלאה | מידע | כותרות בלבד

ביטול אירוסין

מעבר דרך חדר מדרגות של בניין

תשלום על הקלדה מהירה

כמה אחוזים מותר לארגון צדקה לתת למתרימים?

מזגן בבית שכור

סגירת מרפסת

אחריות על שיק של גמ”ח שנאבד

אבדה בשבת

תשלום על איבוד שעון

קיר תמך בין שכנים

עדות של עד אחד בבית משפט

העלמת מס ללומדי תורה

נזק לאיטום

מציאת כלים במקווה

גנבת חידושי תורה

רב יישוב שפסל מזוזה

ביטול עסקה

הנחת אבדה במרכז היישוב

הימנעות מתשלום בגין שמיטת כספים

למי שייכת מתנה שקיבל שליח

פתיחת מוסד לימודים מתחרה

אגודה שיתופית

עבודה סמינריונית

תשלום על הרחקת יונים ומיני זוחלים בבית מושכר

תשלומי נזק לדבר שאינו בר תיקון

חוקי המדינה

רכב חוסם

מיצר שהחזיקו רבים

מעלית שבת בבניין משותף

מעשר כספים