הלנת שכר (נוער)

שאלה
אני בת 11 ושומרת מידי פעם על ילדי השכנים, לצערי אני לא מקבלת את שכרי מיד לפעמים הדבר מתמשך למעלה מחודש! האם יש בעיה הלכתית לשכנים שהזמינו אותי?

תשובה
ישנה מצווה מהתורה לשלם לפועל את שכרו בזמן “ביומו תתן שכרו ולא תבוא עליו השמש” [דברים כ”ד]. ישנה חובה מהתורה לשלם לפועל את שכרו אף פועל קטן, לכן  המצווה הזו קיימת גם כלפי ילד! [אהבת חסד פרק ט]. זמן התשלום הוא עד סוף אותו יום. למשל, אם השמירה על הילדים הייתה עד השעה ארבע אחרי צהריים, זמן התשלום יהיה עד השקיעה של אותו יום. אם השמירה על הילדים הייתה עד חצות הלילה, זמן התשלום הוא עד עלות השחר [חושן משפט של”ט סעיף ד].

החוב נוצר מיד כשהסתיימה העבודה, אולם המצווה לתת לשכיר את שכרו בזמן קיימת רק אם השכיר מבקש את שכרו. אם בסיום העבודה הפועל מתבייש ולא בא לבקש את שכרו, אין למעסיק איסור בהשהיית התשלום, המצווה קיימת רק לאחר תביעת השכר [סימן של”ט סעיף י].

תנאי נוסף למצווה הוא שיש למעביד כסף מזומן עליו או שיש לו אפשרות זמינה ללוות מחבר אחר. במידה ואין עליו כסף מזומן הוא אינו מחוייב לפרוע מיד. פועל אינו חייב להסכים לקבל צ’ק הוא יכול להתעקש ולדרוש תשלום מזומן, אם הוא התרצה לקבל צ’ק הרי בכך המעביד קיים את מצוותו אף שעדיין הצ’ק לא הופקד בבנק.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *