האם ניתן להלוות ללא יכולת החזרה?

שאלה
הלווה מצווה לפרוע את החוב שלקח ואם יש ללווה כסף והוא לא משלם, נקרא רשע-“לוה רשע ולא ישלם” [תהילים לז]. אדם שאינו בטוח שתהיה לו אפשרות להחזיר את ההלוואה אסור לו ללוות.

תשובה
המלוה יכול להתנות עם הלוה שהוא נותן לו את הכסף לצורך מסוים בלבד, ואז הלוה אינו יכול לשנות לצורך אחר. יש שהתירו לאדם שלוה לצורך מסוים ולאחר זמן לא הוצרך לאותה מטרה כגון שלוה לצורך רכישת רכב ולבסוף קיבל רכב ממקום העבודה, אז יש לו התר להשתמש בכסף לצורך אחר ובתנאי שיוכל להחזיר לבסוף [ט”ז חושן משפט סימן צ”ז]. הלוה צריך לשלם את חובו באותו מקום שבו התבצעה ההלואה ואינו צריך ליסוע למקום אחר.

המלוה יכול לדרוש את תשלום חובו רק בתנאי שישנם נכסים ללוה אבל אם יודע שאין אפשרות ללוה לשלם את החוב אזי אינו יכול לתובעו, שנאמר “לא תהיה לו כנושה”. אם המלוה מסופק האם יש ללוה נכסים מותר לו לתבוע את חובו ואין בכך איסור [כסף קודשים סימן צ”ז]. אם חושש שהלוה ישכח מהחוב יכול להזכיר לו למרות שללוה כרגע אין מה לשלם.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *