האם יש חובה לעמוד בדיבור?

שאלה
קרוב משפחה הציע לאחד מבני המשפחה הלוואה על סך 50000 ש”ח ללא ריבית לצורך שיפוץ ביתו. על סמך זה הלך בן המשפחה והזמין שיפוצניק לעבודות החזקה בבית. לבסוף הקרוב רוצה לחזור בו מההלוואה, האם לפי ההלכה מותר לו לחזור? מה לגבי דמי ביטול שצריך לשלם לשיפוצניק?

תשובה
המבטיח לחבירו לתת לו הלוואה צריך לעמוד בדיבורו שנאמר “שארית ישראל לא יעשו עוולה” [מובא בשולחן ערוך חושן משפט סימן ר”ד, נקרא בפי חז”ל מחוסר אמנה] .ישנם מצבים שהאדם לא צפה מראש אלו מאורעות יתגלגלו לפתחו,אז מותר לו לחזור מדיבורו. על כך צריך להתייעץ עם תלמיד חכם משום שכל מקרה לגופו.
אם הלווה הוא עני הרי יש לחשוש שההצעה של ההלוואה אליו נחשבת כנדרי מצוה ואז ישנה חובה גדולה יותר לעמוד בדיבורו. נדרי מצווה לא מתירים אלא במקרים מאוד מיוחדים!
לעניין ההוצאות של ביטול עבודת השיפוץ יש לחלק בין שני מקרים. האחד , כאשר ידוע למלווה שכסף ההלוואה מיועד לצורכי שיפוץ ועל סמך ההבטחה הלווה הזמין עבודה, הרי הוא במו פיו גרם לנזק ועל כך הוא חייב לשלם [סמ”ע סימן ל”ט ס”ק מ”ו]. אם הלווה לא דיבר על צורכי ההלוואה וממילא המלווה לא ידע על הוצאות צפויות, הרי הוא פטור.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *