רכב חוסם

שאלה
החניתי את הרכב במתחם קיברו של בבא סאלי ביום ההילולא. כאשר רציתי לצאת גיליתי שרכב חנה על הכביש באופן שהיציאה מהחניה בעייתית. חיכיתי למעלה מחצי שעה ותיעדתי את המצב במצלמה. לבסוף כאשר ניסתי לצאת גרמתי לו נזק. האם עלי לשלם?

תשובה
בגמרא מובא מקרה שאדם זר מילא את חצר חבירו (ורשות הרבים) בכדים ובכך חסם את דרכו (בבא קמא כח, א). ההלכה היא שמותר לבעל החצר לשבר את כדיו של חבירו כי עושה אדם דין לעצמו. אולם הסמ”ע (סימן תיב סק’ג)כתב סייג לדין זה ולדעתו אין היתר לשבור בידים את כדי חבירו אם ניתן לטרוח ולצאת באופן שאינו פוגע בכדים.דבריו מוסבים על פסק שולחן ערוךחושן משפט הלכות נזקי ממון סימן תיב , ב “ואם מילא כל הדרך כדים שאי אפשר לעבור, אפילו שברו בידים פטור”. על כך כתב שזה בתנאי שאינו יכול לפתור את הבעיה על ידי יציאה צדדית או הליכה בין הכדים.
עולה מדבריו שאם ניתן לטרוח ולהמנע מהיזק יש לעשות זאת ורק כשאין אפשרות אחרת מותר להסתמך על הכלל עושה אדם דין לעצמו.
לאור זאת יש לבדוק את האלטרנטיבה הסבירה האפשרית. למשל אם היעד שלך אינו רחוק וממילא אין הוצאה גדולה לתשלום למונית, היה עליך להשתמש באופציה זו [1]. אך אם ההוצאה רבה או שיש לך צורך דחוף להשתמש דווקא ברכב הפרטי, אז יש לפטור[2].
כל זה נכון למצב שבו הפגיעה ברכב החוסם היא ודאית. אך אם הייתה אפשרות סבירה לצאת מהחניה בלא לפגוע ברכב החוסם והנהג עשה ככל יכולתו לצאת בלא פגע, הוא פטור (על פי דברי הסמ”ע שם[3]). במצב זה אין חובה לטרוח ולעקוף את הבעיה אלא מותר לצאת כדרכו ולהשתדל לא לגרום נזק לרכב החוסם.

 


[1] יש לצרף את דעתו של הרב פרבשטין (אתר דין) שפגיעה ברכוש מותרת מדין עושה אדם דין לעצמו רק באופן מידתי. לדבריו, יש לשקול את עלות תיקון הנזק ביחס לתועלת שמפיק בעל הרכב החסום.כמו כן אם ההערכה שלך הייתה שיש אפשרות סבירה לצאת מהחניה בלא לפגוע ברכב החוסם הנך פטור. מהסיבה שבמצב זה אינך צריך לטרוח ולנסוע במונית וזה נחשב לשבירה אגבית (על פי דברי הסמ”ע שם).

[2] אף ביום ההילולא אין היתר לחנות על הכביש באופן שחוסם אחרים ולכן הרכב החוסם מוגדר כפושע ועושה שלא ברשות. (לכך אף האוסר (חוות יאיר קס”ה.) לעשות דין עצמי כאשר הפוגע היה שוגג, כאן יודה)

[3] תו”ס ב”ק כח משבר,מנחת פיתים שפג,ב,אולם המשפט תי סעיף כט

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *