שאלות ממוניות הקשורות לחג הסוכות (עולם קטן האזינו)

1. שאלה
האם מותר לישון ולאכול בסוכה שאינה שלי וכרגע הבעלים לא נמצא?
תשובה
ראשית יש לוודא שלא יגרם כל נזק לסוכה על ידך. בנוסף חז”ל קבעו שנוח לאדם שיקיימו מצווה בממונו, ובהקשר שלנו, נוח לבעל הסוכה שמישהו אחר יבוא ויקיים מצות סוכה בסוכתו, לכן ניתן לשבת ולברך בסוכה זו.
אך ישנם שני חריגים (סימן תרל”ז מ”ב ט):
א.כאשר בעל הסוכה נמצא בביתו, אף שהוא כרגע אינו בסוכה, יש לבקש רשות מפורשת. הסיבה לכך משום שישנה אפשרות שהוא ירצה לחזור לסוכתו ולא יהיה לו נעים להוציא את מי שכבר שם.
ב.אם יודעים אנו שבעל הסוכה אינו מסכים שיכנסו לסוכתו ללא רשות, צריך לכבד את דעתו

2. בניית סוכה ברשות הרבים
שאלה
אני גר בבניין קומות ואין לי חצר, בניתי סוכה למטה ברחוב וקיבלתי כמה הערות מהעוברים והשבים. האם ניתן לברך על סוכה זו או שזו מצווה הבאה בעברה?
תשובה
רשות הרבים שייכת לציבור ואין לשום אדם היתר לפגוע בשימוש הרגיל ברחוב.
חכמים הקפידו מאוד על המרחב הציבורי עד כדי כך שאסרו על פריקת סחורה ברחוב אלא אם מפנים אותה מיד(חושן משפט סימן תיז). על פי הדין גם כאשר עושים שיפוץ בבית אין אפשרות להשאיר חומרי בנין ברחוב!
לאור זאת כאשר הסוכה נעשית ברשות הרבים, ודאי שישנה בעיה לברך (אורח חיים סימן תרלז). אמנם, הרבה פוסקים כתבו שהיות ומדובר על דבר מצווה והשימוש הוא רק לזמן קצר יש להניח שבני העיר מוחלים על שימוש זה (באור הלכה שם ). כמובן שהיתר זה קיים רק אם הסוכה אינה משתלטת על כול המרחב הציבורי ועדיין ניתן לעבור ברחוב.

3. חשש גזל בסכך
שאלה
קניתי סכך כפות תמרים מאדם שהסתובב ברחוב ומכרו, לאחר שהנחתי אותו על הסוכה נכנס בלבי חשש שמא המוכר גזם אותו מעצים שאינם שלו והסכך גזול. האם יש לחשוש לכך ולהחליף הסכך? האם יש בעיה הלכתית לברך על הסוכה כשאיני יודע אם קניתי סכך גזול?

תשובה

אין צורך להחמיר ולהחליף את הסכך, והסוכה כשרה לברכה.
א.יש כלל בדיני ממונות ‘חזקה מה שתחת יד אדם שלו הוא’, כלומר, לכל אדם יש חזקת כשרות ואנו מניחים שמה שבידו שייך לו ביושר אלא אם התברר אחרת, לכן ניתן להניח שהמוכר השיג את הסכך כדין ומותר לקנות ממנו.
ב.גם אם נניח שהסכך נגזל על ידי המוכר, יש שיקול נוסף והוא ייאוש הבעלים. אנו מניחים שהבעלים האמיתי של הסכך הספיק לשים לב שהסכך נגזל ממנו, וכיוון שאין הוא יודע היכן להשיג את הגזלן, הוא התייאש מן הסכך וזה עבר מרשות המוכר לרשות הקונה, ולכן אין עוד חובה להחזיר את הסכך עצמו והוא שייך לקונה. כמובן, לגזלן יש חובה להחזיר את שווי הסכך שגזל, אך לקונה מותר להשתמש בסכך ולברך עליו.

4. גיזום עצים בתוך העיר ובסביבותיה
שאלה
האם מותר לקצוץ סכך לצורך סוכה מעצי נוי ציבוריים? ומה הדין בעצים שסביבות העיר?

תשובה
אסור לקצוץ עצים שניטעו על ידי הרשות המקומית לנוי, אך מותר לקצוץ מעצים שניטעו סביבות העיר.
חפץ של הפקר אין בו גזל, וכל הקודם לזכות בו – זכה בו. אך עצים שניטעו על ידי העירייה לנוי אין דינם כהפקר, אלא הם רכוש העירייה. ברור שאין העירייה מסכימה שכל תושב יקצוץ ענפים לעצמו, כי קרוב לוודאי שהדבר יגרום נזק לעץ ולטיפוח הסביבה, ולכן אסור לקצוץ אותם ללא רשות והקוצצם עובר על גזל הרבים. אבל עצים שניטעו סביבות העיר, כלומר, בשטחים פתוחים מחוץ לעיר שברור שלא ניטעו שם לנוי, נראה שאין הקפדה לקצוץ מהם לצורך סיכוך, אך ייתכן שאין לגזום כמות מסחרית כיוון שיש לכך השפעה משמעותית על הנוף, ואפשר שבעלי הרשות על הקרקע מקפידים על כך.
עצים שהעירייה קוצצת באופן יזום ומסודר, אין כל בעיה בשימוש בהם לסיכוך, ואף שיש מקום לומר שכל תושבי העיר הם שותפים בעצים ויש לבקש מהם רשות. מכל מקום פשוט שלעירייה יש סמכות להחליט כיצד לנהוג בעצים אלו ולכן מותר להשתמש בהם ללא שום חשש.
5. מזגן וסוכה
שאלה
יוסי גר בקומה שלישית בבניין אשר יועד מראש לציבור דתי. מיד בצאת יוה”כ הוא ניגש בשמחה למרפסת על מנת לבנות את הסוכה.לפתע הוא מגלה דבר חדש, מעל ראשו ממוקם מנוע של מזגן. יהודה שכנו התקין מזגן חדש והמנוע ממוקם מעל מרכז הסוכה. “איך הוא עשה דבר כזה מבלי ליידע אותי” רטן יוסי ועלה לשכנו. יהודה , לא התרגש ראשית הוא מדד את גודלו של המנוע והתברר שהוא בסך הכל 30 ס”מ.שנית הוא הסביר שאין לו אופציה אחרת ובטח שאין לו כוונה לשלם על התקנה חדשה. יוסי יצא מכליו “ברור שהמרפסת מיועדת מראש לבנית סוכה ואתה פוגע בכך ברגל בוטה”
תשובה
ההכרעה ההלכתית לא הייתה פשוטה, מצד אחד נאמר שיוסי צודק כל מי שרכש דירה בבניין זה יודע שהמרפסות מיועדות לסוכה וזה מחייב. אולם בפועל אין אפשרות להוציא את המזגן ממקומו, מהטעם שסכך פסול בגודל 30 ס”מ אינו פוסל את הסוכה. מעיקר הדין ניתן לישון תחתיו (סימן תרל”ב), ואף שיש מחמירים (משנה ברורה שם), אין זח מחייב את יהודה. הוא אינו חייב להוציא כסף על מנת שחברו יחמיר מעבר לעיקר הדין.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *