הלנת שכר

שאלה:

התורה מצווה אותנו לשלם לשכיר בזמן את המשכורת שלו.”לא תלין פעולת שכיר אתך עד בוקר”.כתוב בפירוש אור החיים הקדוש, שאיסור הלנת שכר חמור ויש בו מעין נטילת נפש ככתוב “ואליו הוא נושא את נפשו”.

תשובה:

השאלה האם ניתן לסכם מראש שהשכר ישולם באיחור?
התורה רוצה בטובת השכיר ולכן הדבר תלוי בו, אם הוא מוותר מראש על זכותו הרי יש בכך מעין מחילה. למשל, מורה פרטי אשר משלמים לו פעם בחודש ועל כך סוכם, אין איסור בהשהיית שכרו עד למועד המדובר.
פועל אשר הלינו את שכרו ללא סיבה ורוצה לתבוע פיצוי מהמעביד על פי חוק הלנת שכר מוטלת עליו החובה להתייעץ עם בית דין לממונות. ישנה בעיה של ריבית בחלק מהסכום שקבע המחוקק והדבר משתנה מפועל לפועל. באופן כללי אם נגרם לפועל הפסדם ישירים מעיכוב השכר אזי הוא יכול לגבות פיצוי, אחרת ישנה בעיה של ריבית.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *