פסק דין עבודתו של פקח בניה

תאור המקרה

התובע שכר את שרותיו של הנתבע לשמש כפקח בניה על בניית בית ביישוב בדרום.
ההסכם נחתם בניסן תשע”ג (3/13). התובעים טסו למשך שנה לחו”ל והפקידו את בניית הבית בידיו של הנתבע. במשך שהותם בחו”ל נוצר אצלם הרושם שהבית אינו מתקדם בקצב הרצוי ולאחר שחזרו לארץ החליטו לבטל את ההתקשרות עם הנתבע (6/14).
התביעה עוסקת בליקויים שהתגלו בבניה ובאחריות לתיקונם.

טענות התובע

הבניה לא התקדמה בקצב ובצורה שרצינו. בזמן זהותנו בחו”ל חמי הגיע למקום והתרשם שהוא אינו מנוהל כפי שצריך. לכן עם חזרתינו ארצה החלטנו להיפרד מהתובע.
בסמוך לחזרה לארץ (5/14) קיבלנו מכתב מועדת התכנון והבנייה המקומית, ולפיו בביקור שהמחסן חורג  ממה שאושר בהיתר הבנייה. נכנסנו למאבק משפטי מול הועדה שארך למעלה משנה.. במהלך תקופה זו נאלצנו לעבוד עם עורך דין ולשלם לאדריכלית (1000 ₪ ) עבור הגשת בקשה מעודכנת ולשלם אגרות נוספות. התהליך גזל מאיתנו כסף וזמן ועגמת נפש, על כן התביעה היא 6500 ₪ .
תלונה שניה – האיטום סביבות הפתחים אינו תקין הייתה אמורה להיות חגורת בטון ואיטום המכונה “רלקה”. הדבר לא בוצע ולכן הופיעו סימני רטיבות בקירות. עבודת הרולקות התבצעה בתאריך כ”ג תשרי תשע”ו ועלותה היא 1,500 ₪.  אנו תובעים לשלם לנו את סכום ביצוע העבודות בתוספת הוצאות ביטול זמן, ובסה”כ 2,500 ₪
תלונה שלישית– ישנה בעיה שברכת הביוב נבנתה בתוך שטחו של השכן. יצוין שהתובע המליץ על אינסטלאטור שלמפרע התברר שמבחינתנו הוא אינו מקצועי והוא אף שותף לחברה של מפקח הבניה, דבר שלא נאמר לנו. בגין עבודה זו, וביטול הזמן שנגרם לנו לצורך תיאומה וביצועה, אנו תובעים 6,500 ₪ .
לסכום התביעה היא על 15500 ₪ .

טענות הנתבע

כאשר סיכמנו על החוזה עדיין לא היה ברור שיטוסו לחו”ל ורק לאחר חודשיים הם הודיעו על הטיסה. ככלל, השקעתי רבות בבית זה אשר כלל בקשות מיוחדות כגון קירות שמשולב בהם קש ובניית מקווה בתוך הבית.  אני נמצא במצב בעייתי מצד אחד הייתי מפקח ויש לי אחריות ןמצד שני הם הפסיקו את העסקתי ואי אפשר לאחוז את החבל משני הקצוות.
לגבי התביעה על מחסן זו אחריות של המודד,יש לפנות אליו, אני תפקידי להביא אנשי מקצוע בהתאם לדרישות התובע. אומנם אמרתי שאקח אחריות על החריגה של המחסן אך התכוונתי לעשות זאת כטובה משום איני מחויב בכך, בייחוד לאור זאת שההתקשרות עימי הופסקה.
לגבי הנזילה- הפסקת עבודתי הייתה לפני תחילת הריצוף ולכן אין לי אחריות לגבי האיטום שאמור להיות בשלב הבא. זה קשור לרצף וכשאין מפקח בניה הוא היה צריך לעורר על כך.
אומנם כששאלו אותי אמרתי שהאיטום נעשה אך התכוונתי למקלחת ולגג ולא לפתחים.
לגבי פתיחת החברה החדשה עם האינסטלאטור זה קרה הרבה לאחר שסיים את עבודתו בבית.  אני מוכן לעזור הן בעניין הטעות של הביוב והן בליקויים אחרים אך לא מתוך לקיחת אחריות מלאה.

בירור הדין

  • הקדמה

אין ויכוח על כך שישנם ליקויים בבניה שהיו יכולים להמנע מראש. ולכן בית הדין רואה צורך להעיר לנתבע שיש להקפיד יותר על עמידה בסטנדרטים ולקיחת אחריות על הבניה כפי שמתחייב מהמעמד של מפקח בניה.
אומנם כאשר הנדון הוא כספי אזי הביקורת הכללית אינה מספקת ויש להוכיח באופן מפורט את הרשלנות והסטייה הברורה של המפקח ממה שמצופה ממנו.
תפקידו של מפקח בניה אינו מספיק מוגדר ומנוסח באופן כללי בלבד :  “האדריכל נותן את הרעיון הכללי לתוכניות, ואז מגיע תפקידו של מפקח בניה לנצח על עבודת הביצוע. הוא נחשב לגוף בלתי-תלוי י הנמצא לטובת הלקוח כל הזמן. כשיש תקלות, המפקח יחד עם האדריכל נותנים את הפתרונות ” (אתר הדירה).
כמו כן העובדה שבמקרה הנדון, הופסקה ההתקשרות בין הצדדים באמצע הבניה, מקשה על הקביעה להטלת אחריות.

  • חריגה בבניית המחסן

בית הדין ערך בירור עם בעלי מקצוע ביחס לטעות שנתגלתה במחסן. ישנם סיבות שונות שיכלו לגרום לטעות זו:  טעות של קבלן השלד שלא עקב בדייקנות על סימוני המודד, מצב זה גם הוא באחריות מפקח הבניה.
טעות בסימון לקוי של המודד או של המהנדס, דבר זה אינו באחריות מפקח הבניה. במקרה הנדון בית הדין לא יכול לעמוד על שורש הטעות,  במקום של ספק הדין הוא שהמוציא מחבירו עליו הראיה (בבא קמא מו,ב) ומשום כך אין לחייב את הנתבע.
כמו כן יש לקחת בחשבון שלבסוף הדבר היטיב עם התובע כי יש בידו מחסן גדול עם אישור, ולכך אין זו סתם תביעת נזק אלא זו הוצאה ששכרה בצידה (כדין יורד לשדה חבירו והשביחה). .
למרות הנאמר לעיל, בית הדין מטיל אחריות חלקית על הנתבע מכוח הסמכות שניתנה בשטר הבוררות, שבו נאמר שבית הדין יכול לדון על פי פשרה. במקרה שלפנינו נראה לחייב את הנתבע מכוח אחריותו הכוללת, הרי אין ויכוח על המציאות כי קרתה  טעות אשר גרמה להוצאות יתירות, וניתן היה למנוע זאת.

לאור זאת, יש להטיל על הנתבע אחריות  של 1000 ₪.
סכום זה מקביל לשכרה של אדריכלית לתוכנית חדשה למחסן, ותכנון מקדים היה חוסך את עלותה. כאמור, שאר ההוצאות הנוספות ועגמת נפש  לא יוטלו על הנתבע.

בעניין התשלום על איטום הרצפה ליד הפתחים, בית הדין לא נחשף לראיה חד משמעית לכך שהייתה רשלנות מצד הנתבע ומכוח הספק יש לפטור אותו.

בעניין התביעה על מיקום הביוב הרי התובע בחר להגיש במקביל תביעה מהאינסטלאטור ולכן אין לדון בכך עכשיו. הטענה בדבר קשרים פסולים בין הנתבע לאינסטלאטור דינה להדחות שכן היא אינה מוכחת ואין ראיות לכך שהייתה התקשרות בניהם כבר בזמן העבודה על הבית.

סיכום

הנתבע ישלם 1000 ₪ בתוך שלושים יום.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *