הצג:
תצוגה מלאה | מידע | כותרות בלבד

אחריות משפטית בתאונות דרכים ובמצבי חירום

מודלים שונים של מערכות משפט תורניות

כלכלה והלכה – הצנע לכת

כלכלה והלכה – יאוש מחוב וחפצים

כלכלה והלכה – זכויות יוצרים וצניעות א

כלכלה והלכה – זכויות יוצרים וצניעות ב

כלכלה והלכה – הרב דרור, התר עסקה יישום הלכתי

כלכלה והלכה – הרב דרור טויל, יסודות התר עסקה

כדור שאול שאבד

כלכלה והלכה – התר עסקה 2

כלכלה והלכה – התר עסקה 1

פאנל ראיות במשפט הפלילי – הרב בראלי ועו”ד אמיר

כלכלה והלכה – תחרות עסקית

כלכלה והלכה – מרצה אורח צביקה דוידי – ריכוזיות ושליטה במשק 2

פרופ’ שוחטמן – סמכות בית הדין

הרב צבי בן יעקב – לא תגורו מפני איש, ניתוח פסק דין

הרב דימנטמן – אין עד נעשה דיין

כלכלה והלכה – ריבית קניה בתשלומים ובשכנים 2

כלכלה והלכה – ריבית קניה בתשלומים ובשכנים

כלכלה והלכה – לקיחת סיכון לצורך פרנסה 1

כלכלה והלכה – לקיחת סיכון לצורך פרנסה 2

כלכלה והלכה – ריבית תשלומים ב

כלכלה והלכה – ריבית תשלומים א

כלכלה והלכה – כמה מותר להרוויח

מפגש עורכי דין ודיינים – הרב צבי בן יעקב

שידור חי דין תורה בין תלמידי הנתיב הישיבתי שדרות

כלכלה והלכה – מרצה אורח צביקה דוידי – ריכוזיות ושליטה במשק 1

המחשת דין תורה במקרה אמיתי – הקבלן

כלכלה והלכה – הרצון להיות עשיר ע”פ התורה

הטיול – כוחו של הרוב בכיתה