הצג:
תצוגה מלאה | מידע | כותרות בלבד

פנייה לבית משפט

מדוע אסור לפנות לבית משפט?, מתי מותר? מה בין בורר לשופט? מקורות: שמות פרק כא,א “וְאֵלּה הַמּשׁפּטִים אֲשׁר תּשׂים לִפְנֵיהֶם ” הפרשה מתחילה באות וו , מה ניתן ללמוד מכך? רש”י “ואלה המשפטים – כל מקום שנאמר אלה פסל את … להמשיך לקרוא