הצג:
תצוגה מלאה | מידע | כותרות בלבד

מעמדו ההלכתי של שופט

מעמדו ההלכתי של שופט / הרב אריאל בראלי א. איסור ערכאות בתי המשפט נכללים באיסור ערכאות הנלמד מדרשת חכמים ‘ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם – ולא לפני עובדי כוכבים’.[1] ואף שהשופטים יהודים, מכל מקום הם דנים שלא על פי משפטי … להמשיך לקרוא