הצג:
תצוגה מלאה | מידע | כותרות בלבד

מושב משפט לעם בכנס שדרות לחברה

ביום רביעי ד בכסלו תשע”ה (25/11/14), התקיים בשדרות מושב בנושא פערים בחברה קירוב פרפריה למרכז. הרב דוד לאו פתח את הדיון בחובה של החברה בישראל לדאוג לצמצום הפערים הכלכליים בבחינת וחי אחיך עמך. הרב בראלי הציג את נושא המושב. בסקירה שלו הובאו … להמשיך לקרוא