הצג:
תצוגה מלאה | מידע | כותרות בלבד

תשלום שלא סוכם מראש

שאלה:

הכנסתי את הבן שלי לגן תורני באיחור, לכן לא התבצע הנוהל הרגיל של הרשמה לגן. לאחר כחודש ביקשו ממני תשלום עבור רב הגן, אני לא רוצה לשלם בטענה שלא דובר עמי מראש על כך.

להמשיך לקרוא

פיטורין עקב המצב הבטחוני

שאלה:

ראובן הוא בעל חנות בשדרות ,לקראת הקיץ הוא חיפש עובד נוסף. הוא חתם חוזה עם שמעון. לאחר חודש עבודה התחילה מתקפת הקאסם על העיר. עקב המצב ישנה ירידה משמעותית במכירות ולכן אין צורך בעבודתו של שמעון. ראובן לא יכול להרשות לעצמו להחזיק עוד עובד, אף אם המצב יחזור לשגרה, הוא מבקש לפטר את שמעון. לעומתו טוען שמעון- היה לי אפשרות לעבוד בעבודה אחרת מחוץ לעיר ועכשיו הפסדתי אותה.

להמשיך לקרוא

סדנת יצירה בקייטנה

שאלה:

 אני מארגן פעילות יצירתית לילדים בתחום האומנות. רכזת קייטנה הזמינה אותי לבוא ולתת סדנת אומנות בקייטנה ל150 ילדים. לשם כך קניתי חומר והזמנתי מדריכים נוספים לסדנא. בפועל, הגיעו באותו יום לקייטנה רק 90 ילדים כך שנשארה כמות גדולה של חומר וכן המדריכים היו מובטלים. האם אני זכאי לכל שכרי?

להמשיך לקרוא

ויכוח על שכר עבודה

שאלה:

יש לי ויכוח עם המנהל של המפעל על גובה השכר, אני טוען שלפי החוק צריך לשלם לי ימי חופשה ומחלה והוא מסרב לכך. טענתו שהשכר שמשולם לי לשעה גבוהה משכר המינימום והדבר בה במקום הזכות לחופשה ומחלה.

להמשיך לקרוא

הלנת שכר

שאלה:

התורה מצווה אותנו לשלם לשכיר בזמן את המשכורת שלו.”לא תלין פעולת שכיר אתך עד בוקר”.כתוב בפירוש אור החיים הקדוש, שאיסור הלנת שכר חמור ויש בו מעין נטילת נפש ככתוב “ואליו הוא נושא את נפשו”.

להמשיך לקרוא