הצג:
תצוגה מלאה | מידע | כותרות בלבד

פאנל בנושא עובדים זרים- בשתוף מגמת תקשורת מכללת ספיר

מגמת תקשורת בספיר יזמה פאנל בנושא עובדים זרים אשר נערך בסינמטק שדרות. לאור פנייה למכון משפט לעם להשתתף בפאנל הוחלט להרים את הכפפה ולהגיע. בפאנל ישב הרב אריאל בראלי לצד לאה שקדיאל מירוחם ונציגת ארגון זכויות אדם. הגברת שקדיאל טענה שהעם היהודי מחוייב לתת יד לפליטים ולעזור להם כפי יכולתם. ציבור הסטודנטים הזדהה עם דבריה וביקש לשמוע כיוון אחר מהרב בראלי אשר דבריו מובאים בסרטון המצורף.
הסרטון שלפניכם הועלה על ידי אחד הסטודנטים ממכללת ספיר.

סיור בבית הדין לקבוצת תושבים מהעיר מאפרת

השבוע(פרשת שלח) נערך מפגש בבית הדין לממונות עם קבוצת תושבים מהעיר אפרת. מדובר על חמש עשרה זוגות של אנשים העוסקים בתחומים כלכליים שונים- מקצועות חופשיים אשר באו להתרשם מקרוב מפעילות בית הדין לממונות בשדרות.
הרב בראלי חשף בפניהם סקר שנעשה בקרב הציבור הדתי לאומי ובו מתברר שרוב הציבור אינו מכיר את פעילות בתי דין לממונות ולכן פונה באופן טכעי לבית משפט. המשתתפים העלו שאלות מהשטח ובין השאר עלה עניין העובדים הזרים, למשל שאלה שנשאלה- האם יש מחויבות לתת לעובדת זרה העוסקת בעזרת בית תנאים של עובדת בית רגילה? התשובה הייתה שכשאין חוזה מפורט אז הקובע הוא מנהג המדינה, אך כלפי עובדים שאינם חוקיים אין מנהג ולכן אין חובה לשלם לו פיצויי פיטורין וכדומה.
הרב בראלי הציג לפני הבאים את המורכבות של היחסים בין חוק והלכה. מצד אחד רשת בתי הדין של ארץ חמדה גזית מקבלים את חוקי המדינה על פי הכלל דינא דמלכותא דינא אך במקרים מסוימים לא מקבלים את החוק משום שהוא סותר דיני תורה.
הקו שבו בית הדין הולך, על פי תשובת חתם סופר (חושן משפט עט), כאשר בית הדין מתרשם שישנו צורך מקומי לחרוג מדין תורה ולתקן תקנה חדשה, אזי ניתן לתת תוקף לחוק המדינה הגם שהוא סותר את הדין.
הסיור הוא חלק מפעילות המכון להגביר את המודעות לבתי דין לממונות בקרב הציבור.