הצג:
תצוגה מלאה | מידע | כותרות בלבד

פרופ’ שוחטמן – סמכות בית הדין