הצג:
תצוגה מלאה | מידע | כותרות בלבד

יעוץ לא מוצלח

שאלה:

אדם התלבט האם לקנות דירה לצורך השקעה במקום מסוים, הוא ניגש לחבירו שייעץ לו. החבר אמר לו בצורה החלטית “זו השקעה טובה כדאי לך מאוד להשקיע בדירה”. לאחר הקניה התברר שהמיקום של הדירה אינו טוב, היא סמוכה לאתריבילוי, ולכן המחיר ששולם על הדירה היה יקר. האם יש למייעץ אחריות כספית לעצה הרעה שנתן?

להמשיך לקרוא