הצג:
תצוגה מלאה | מידע | כותרות בלבד

מודלים שונים של מערכות משפט תורניות

פאנל בנושא מודלים שונים של מערכות משפט תורניות, בהשתתפות הרב עדו רכניץ והרב ברוך פז ובהנחיית הרב אריאל בראלי.

מתוך כנס “השיבה שופטינו” שנערך בישיבת בית אורות.

 

טופס ייפוי כוח- מה כוחו המשפטי?

צוואה מול שטר ייפוי כח, מי גובר?

ברצוני לדון בשתי שאלות :

שטר יפוי כח בלתי חוזר, האם תקף לאחר מיתה?

האם יש מצווה לקיים דברי המת כאשר הציווי סותר את הדין?

לברור הדברים נעזר במקרה שהובא בפנינו בבית דין לממונות בשדרות.

להמשיך לקרוא

מידת המעורבות של השופט במשפט

הדרישה הבסיסית מכל שופט היא להיות אובייקטיבי ולהתייחס בצורה שויונית לבעלי הדין. השאלה עד כמה מרחיקים את השופט? האם הוא רק צופה מהצד או שהוא נוקט ביוזמה ומתערב באופן פעיל?
להמשיך לקרוא