הצג:
תצוגה מלאה | מידע | כותרות בלבד

פאנל בנושא עובדים זרים- בשתוף מגמת תקשורת מכללת ספיר

מגמת תקשורת בספיר יזמה פאנל בנושא עובדים זרים אשר נערך בסינמטק שדרות. לאור פנייה למכון משפט לעם להשתתף בפאנל הוחלט להרים את הכפפה ולהגיע. בפאנל ישב הרב אריאל בראלי לצד לאה שקדיאל מירוחם ונציגת ארגון זכויות אדם. הגברת שקדיאל טענה שהעם היהודי מחוייב לתת יד לפליטים ולעזור להם כפי יכולתם. ציבור הסטודנטים הזדהה עם דבריה וביקש לשמוע כיוון אחר מהרב בראלי אשר דבריו מובאים בסרטון המצורף.
הסרטון שלפניכם הועלה על ידי אחד הסטודנטים ממכללת ספיר.

משפט לעם במכללת ספיר

הרב אריאל בראלי הציג בפני סטודנטים ממגמת משפטים במכללת ספיר את בית דין לממונות בשדרות. הוא דיבר על הרצון של בית הדין להפגש ישירות עם בעלי הדין ולא דרך עורכי דין, כמובן שכאשר בעלי הדין מבקשים, ישנה אפשרות הלכתית לייצוג על ידי עורכי דין. המפגש היה פורה והסטודנטים הרבו לשאול. בין הדברים הוזכרה האמירה של השופט מנחם קלין מבית המשפט השלום בפתח תקווה לגבי סכסוכי שכנים. לדבריו, לבית המשפט אין כלים לפתור סכסוך זה לאורך זמן, לעומתו הביא הרב בראלי כמה דוגמאות מבית הדין בשדרות שבו בית הדין ליווה את הסכסוך והצליח להשיב את השלום לשכנים. נושא אחר שהוזכר באריכות היה רשת גזית ארץ חמדה שהיא רשת ארצית לבתי דין לממונות והיא מנסה להגיע לאחידות בין בתי הדין, דבר המקל על עורכי הדין.