הצג:
תצוגה מלאה | מידע | כותרות בלבד

ויכוח על שכר עבודה

שאלה: יש לי ויכוח עם המנהל של המפעל על גובה השכר, אני טוען שלפי החוק צריך לשלם לי ימי חופשה ומחלה והוא מסרב לכך. טענתו שהשכר שמשולם לי לשעה גבוהה משכר המינימום והדבר בה במקום הזכות לחופשה ומחלה.