הצג:
תצוגה מלאה | מידע | כותרות בלבד

פסק דין חזרה מחוזה בניה

עובדות (מוסכמות) – באלול תשע”ה (סוף אוגוסט 2015) נחתם הסכם בין התובעים לנתבע. בהסכם זה מתחייב הנתבע לבנות בית במגרש  במושב תמורת 910,000 ש”ח כולל מע”מ. בהסכם ישנו פירוט של הכלול בבית (“עד המפתח”) אך לא נתפרט בו אופן התשלום. … להמשיך לקרוא