הצג:
תצוגה מלאה | מידע | כותרות בלבד

חוג כלכלה והלכה- מסחר הוגן

(תמונות מוצגות בקריאת הפוסט המלא בלבד)

מדי שבוע נפגשים במרכז הקהילתי “דורש טוב”, אנשים העובדים למחיתם לברר יחד את דיני המסחר על פי תורה. סוגיות סבוכות של שיווק ומרמה עולות לדיון הן במבט תורני והן במבט המקצועי.משך החוג חמישים שעות ומשרד המדע והטכנולוגיה מממן את החוג, התגובות נלהבות.