הצג:
תצוגה מלאה | מידע | כותרות בלבד

האם יש חובה לעמוד בדיבור?

שאלה קרוב משפחה הציע לאחד מבני המשפחה הלוואה על סך 50000 ש”ח ללא ריבית לצורך שיפוץ ביתו. על סמך זה הלך בן המשפחה והזמין שיפוצניק לעבודות החזקה בבית. לבסוף הקרוב רוצה לחזור בו מההלוואה, האם לפי ההלכה מותר לו לחזור? … להמשיך לקרוא