הצג:
תצוגה מלאה | מידע | כותרות בלבד

תשלום שלא סוכם מראש

שאלה: הכנסתי את הבן שלי לגן תורני באיחור, לכן לא התבצע הנוהל הרגיל של הרשמה לגן. לאחר כחודש ביקשו ממני תשלום עבור רב הגן, אני לא רוצה לשלם בטענה שלא דובר עמי מראש על כך.