הצג:
תצוגה מלאה | מידע | כותרות בלבד

סדנאות בבתי ספר יסודי

כל בתי הספר היסודיים בעיר שדרות השתתפו בפרויקט של סדנאות משפט לצעירים הכוללות סרטונים של בובות וסדרת דינו וצדוק. המנהלים ציינו שהיה מוצלח תלמידים השתתפו ושמשו אף כשופטים , הם הוכשרו לשמש כמגשרים בסכסוכים של תלמידים בהדרכת רב בית הספר.
מצורפת כתבה מתוך העלון המקומי  דין וחשבון

יום צילומים לצוות פיתוח המכון

(תמונות מוצגות בקריאת הפוסט המלא בלבד)

צוות הפיתוח של המכון עבד על הכנת תסריטים לקטעי וידאו עם בובות. הסרטונים מיועדים לבתי ספר יסודיים ושמשו את מדריכי המכון בסדנאות ברחבי הארץ. ביום שלישי ו תמוז הגיע הבובאי לן לויט עם מבחר הבובות שלו ליום צילומים בבית הדין בשדרות. בימים הקרובים תושלם מלאכת העריכה והסרטונים יוצגו באתר.