פיצוי על השתתפות בתאונה

טובת הנאה לפקיד

יושר במשא ומתן (גילוי דעת קרח)

סיור בבית הדין לקבוצת תושבים מהעיר מאפרת

מערכת המשפט במדינת ישראל – הרב דרור טוויל

תשלום דמי וועד בית למי שיש לו כניסה נפרדת לביתו

בנין משותף- חלוקת דופלקס לשתי דירות

משפט לעם במכללת ספיר

שניים אוחזין בפלאפון

מקח טעות ברכב

קניית מחשב משומש

מכירת דירה שנפגעה מקאסם

הקונה שהפך לשוכר

הממתק שלא חולק

המזגן שאכזב

ביטול עיסקה

האם אפשר להשיב בדיני ממונות בלי בית דין?

למורי האזרחות במדינת ישראל

חרם צרכנים

מה היא פשרה

איסור שיבוש דרכי המסחר

תשלום שכר בזמן חופשת לידה

שויא אנפשיה חתיכה דאיסורא

פיטורי עובדת בזמן הריון

יסודות חיובי ממון ביחסי עובד מעביד

מפגש דיינים עורכי דין

מכון משפט לעם – סדנא בצפון

סיום חוגי כלכלה והלכה

כלכלה והלכה – זכויות יוצרים וצניעות ב

כלכלה והלכה – הרב דרור, התר עסקה יישום הלכתי