הצג:
תצוגה מלאה | מידע | כותרות בלבד

יום עיון- פקודת הראיות בחוק הפלילי לאור ההלכה

הנושא של יום העיון השנתי הנערך ע”י מכון משפט לעם (שנה שניה) עוסק בהתבוננות בפקודת הראיות של מדינת ישראל לאור ההלכה. האם ניתן לקבל עיסקת טיעון? האם יש כוח לעד מדינה? האם ניתן להרשיע על פי הודאה של הנאשם?
הפאנל היה מרתק וכן הדוברים שקדמו לו.

(תמונות מוצגות בקריאת הפרסום המלא בלבד)

מפגש חמישי עורכי דין עם הרב אשר ווייס

המפגש עסק במעמדה של הערת אזהרה ורישום בטאבו. המפגש נערך בביתו של הרב והשתתפו בו כעשרים אנשים.

[1]סיכום תמציתי  בעניין תוקפה של עסקה ללא רישום בטאבו

מהר”י בסאן הוכיח שאין תוקף למכירה על פי מה שמובא בחושן משפט סימן קצ סעיף ז שבמקום שדרך לכתוב שטר אין לקניין כסף תוקף משום חוסר גמירות דעת. וביאר החזון אי’ש חושן משפט סימן כ’ב שנשמת הקניין היא גמירות דעת.
לדעת הרב ויס אין לדמות מצב של כסף וחזקה בדירה לקניין כסף ללא שטר. הרי ישנו חוזה שבו מפורטים זכויותיו של הקונה. ובייחוד שהוא מתנהל כבעלים גמורים בדירה. היעלה על הדעת שאדם גר תקופה ארוכה ללא רישום באטבו ונאמר שיאן גמירות דעת ולא ייחשב כבעל הדירה?
כל הצורך ברישום בטאבו הוא רק על מנת למנוע רמאות ומצד זה ישנה תקנת הציבור שמי שלא רשם הערת אזהרה הפסיד כלפי לקוח חדש שקנה את הקרקע. להמשיך לקרוא