סדנאות בבתי ספר יסודי

כל בתי הספר היסודיים בעיר שדרות השתתפו בפרויקט של סדנאות משפט לצעירים הכוללות סרטונים של בובות וסדרת דינו וצדוק. המנהלים ציינו שהיה מוצלח תלמידים השתתפו ושמשו אף כשופטים , הם הוכשרו לשמש כמגשרים בסכסוכים של תלמידים בהדרכת רב בית הספר.
מצורפת כתבה מתוך העלון המקומי  דין וחשבון