פעילויות למוסדות חינוך

ציונות וצדק בדרום

מכון ‘משפט לעם’ בפעילות בנושא ציונות וצדק בנגב

סדנא בבית הספר

ניתן להזמין סדנא פעילה עד בית הספר בכל רחבי הארץ. הסדנא כוללת הסבר מקיף על בתי הדין לממונות, הצגת דילמה ממונית באמצעות סרטונים שפיתח המכון ודיון כיתתי עד פסיקת הלכה משולבת עם ראשונים ואחרונים בני דורנו.

תוכנית לימודים על ערכי דמוקרטיה במשפט העברי

מערך שיעורים מאת מכון “משפט לעם” בנושא משפט עברי ודמוקרטיה, בהתאם לתוכנית הלימודים באזרחות לכיתות ט’. החוברת מנסה להעלות דילמות מתוך עולמו של התלמיד על ידי הבאת מקורות תורניים ובצידם הגדרות משפטיות לזכויות אדם.

חוברת מעודכנת למורים– הרחבה לפניני הלכה

מערך שיעור+סרטון בנושא הדמות השנתית הרב חיים דוד הלוי:

 מערך

סרטון-