פעילויות למוסדות חינוך

ימי עיון בדרום תל אביב

מכון משפט לעם מקיים סדנאות בנושא צדק חברתי על פי דין תורה, היחס התורני לפליטים בשילוב עם סיור מודרך בשכונות של דרום תל אביב.

ימי סיור בהיכל בית הדין

מכון “משפט לעם” מקיים ימי סיור אינטראקטיביים וייחודיים המקנים ידיעות מגוונות על בתי הדין. במהלך הסיור יוצג מקרה רלוונטי. התלמידים ישתתפו בדיון פעיל על השיקולים השונים והצצה אל דרך הפסיקה במקרה. סיורים אלו מהווים דרך למידה חוויתית בקבוצה, צורת לימוד המבטיחה הקניית ערכים וידע לאורך זמן. לאחר הסיור בבית הדין ניתן לשלב סדנת ODT.

סדנא בבית הספר

ניתן להזמין סדנא פעילה עד בית הספר בכל רחבי הארץ. הסדנא כוללת הסבר מקיף על בתי הדין לממונות, הצגת דילמה ממונית באמצעות סרטונים שפיתח המכון ודיון כיתתי עד פסיקת הלכה משולבת עם ראשונים ואחרונים בני דורנו.

תוכנית לימודים על ערכי דמוקרטיה במשפט העברי

מערך שיעורים מאת מכון “משפט לעם” בנושא משפט עברי ודמוקרטיה, בהתאם לתוכנית הלימודים באזרחות לכיתות ט’. החוברת מנסה להעלות דילמות מתוך עולמו של התלמיד על ידי הבאת מקורות תורניים ובצידם הגדרות משפטיות לזכויות אדם.

חוברת מעודכנת למורים– הרחבה לפניני הלכה

מערך שיעור+סרטון בנושא הדמות השנתית הרב חיים דוד הלוי:

 מערך

סרטון-