חברי המכון

הרב אריאל בראלי – ראש המכון
הרב דרור טוויל – רב קהילת “אפיקים בנגב”, דיין בית דין לממונות
הרב אוריאל בנר – ר”מ בישיבת ההסדר שדרות, רב ביהכנ”ס “שארית ישראל”
הרב חגי לונדין – מכון מאיר, ירושלים
הרב שלמה בן יאיר – ר”מ בישיבת ההסדר שדרות, רב ביהכנ”ס “אור החיים”
הרב קובי יקיר – ר”מ בישיבת “בית אורות”
הרב מאיר אברג’ל – כולל דיינות, פסגות
הרב נחום נגר – ר”מ בישיבת ההסדר שדרות
עו”ד לירון סעד – עורך דין לדיני תעבורה- באר שבע
עו”ד גל טייב – מומחה למשפט פלילי לנוער
עו”ד אילן סלע – בית המשפט המחוזי, ירושלים
נטף מויאל – רכז דרום בארגון מעגלים