בית הדין

דייני בית הדין לממונות (רשת ארץ חמדה גזית)
הרב דוד פנדל, הרב דרור טוויל, הרב אריאל בראלי

מזכיר בית הדין – אלאור טוויל
052-6242996

בית הדין יושב בימי שני ורביעי בין השעות 8:30 – 10:00 בהיכל בית הדין בישיבת ההסדר