בית הדין

דייני בית הדין לממונות
הרב דוד פנדל, הרב דרור טוויל, הרב אריאל בראלי

מזכיר בית הדין – הרב צחי מויאל
0505100069

בית הדין יושב בימי שני ורביעי בין השעות 1730-2230 בהיכל בית הדין בישיבת ההסדר